Władze Kroll Ontrack

Christopher Weiler

Christopher Weiler

CEO KrolLDiscovery

Christopher Weiler jest współzałożycielem KrolLDiscovery, przedsiębiorstwa działającego na rynku od 2005 roku. Firma KrolLDiscovery od razu stała się jednym z największych dostawców usług eDiscovery w Stanach Zjednoczonych. Organizacja otrzymała wiele nagród, w tym została zdobywcą nagrody Najlepszy dostawca usług Realtivity i Community Choice Awards w 2015 i 2016 roku. W 2014 roku Christopher Weiler otrzymał nagrodę Przedsiębiorcy Roku przyznawaną przez Ernst & Young.

Christopher Weiler ukończył Akademię Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w 1985 roku, po czym służył w Marynarce Wojennej do 1991 roku. Pracował także w Pitney Bowes Management Services jako menadżer od września 1991 roku do grudnia 1992 roku.

Pasją Christophera Weilera jest futbolu amerykański. Jest ojcem trzech sportowców, a większość swojego wolnego czasu przeznacza na trenowanie młodzieży w grze w koszykówkę i futbol, odnosząc z trenowanymi drużynami liczne sukcesy.


Peter Böhret

Peter Böhret

Wiceprezes ds. Odzyskiwania Danych, Europa

Peter Böhret jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności Kroll Ontrack w Europie. Jest głównym członkiem europejskiego zarządu Kroll Ontrack dla branży odzyskiwania danych.

Dołączył do firmy w 1996 roku, kiedy założony został niemniecki oddział Kroll Ontrack i zaczął się dynamicznie rozwijać. Pod jego kierownictwem Kroll Ontrack rozwinął swoją działalność na Włochy, Szwajcarię, Polskę i kraje nordyckie, dzieki czemu firma stała się liderem w swojej branży w Europie.

Przed dołączeniem do Kroll Ontrack, Peter Böhret pracował jako Dyrektor ds. Sprzedaży Europejskiej firmy Hengstler GmbH oraz jako project manager w Stark Systemstechnik. Studiował informatykę oraz zarządzanie.

Peter Böhret jest współautorem książki „The man in the software development”, a także ma na swoim koncie liczne publikacje z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego i oprogramowania.


Phil Bridge

Phil Bridge

Dyrektor Zarządzający, Europa Zachodnia

Phil Bridge od 2006 roku jest dyrektorem zachodnioeuropejskiego działu Data & Storage Technology. W Kroll Ontrack pracuje od 20 lat, dzięki czemu doskonale zna firmę oraz branżę odzyskiwania danych.

Phil Bridge kontroluje wszystkie obszary działalności firmy w zakresie Data & Storage Technology. Zajmuje się również współtworzeniem wizji, wartości i strategii korporacyjnej organizacji, a także doradztwem w zakresie ciągłości działania, zarządzania informacjami oraz strategii partnerskiej firmy.

Oprócz prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii, Phil Bridge zarządza działalnością Kroll Ontrack we Francji, Belgii, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii.


Stefan Schnettler

Stefan Schnettler

Wiceprezes ds. Marketingu Międzynarodowego, Data & Storage Technologies

Stefan Schnettler zajmuje się marketingową działalnością Kroll Ontrack na całym świecie. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii marketingowej firmy, w tym strategii digital marketingu i e-commerce. Jest doświadczonym liderem o międzynarodowym doświadczeniu w marketingu, usługach i kanałach sprzedaży ze szczególnym naciskiem na tworzenie wartości dla firmy.

Przed podjęciem pracy w Kroll Ontrack, Stefan Schnettler pracował w firmie Computer Associates (CA) przez 7 lat, gdzie pełnił rolę wiceprezesa odpowiedzialnego za produkty i rozwiązania marketingowe w EMEA. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora ds. Marketingu w PeopleSoft.

Stefan Schnettler uzyskał stopień inżyniera elektrotechniki na Uniwersytecie w Paderborn.