Ontrack – utrata danych Dalkia Termika

Utrata danych w firmie Dalkia Termika

Utracone zapisy rocznych transakcji finansowych, rozbity samochód i pusta lodówka. Przed taką wizją Świąt Bożego Narodzenia stanęła Pani Anna Mickiewicz - księgowa w firmie Dalkia Termika, która jest wiodącym dostawcą usług energetycznych w Europie.

Pani Anna miała spędzić te święta z rodziną w Gdańsku. Utrata zapisu wszystkich operacji finansowych firmy zmusiła ją do pozostania w pracy i nadrobienia powstałych zaległości. Księgowa postanowiła znaleźć firmę, która pomoże jej odzyskać dane.

W Internecie znalazła odpowiedni adres.

Po konsultacji z przedstawicielami firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych wybrała ekspresowy tryb odzyskania danych, a następnie wysłała do ich siedziby dysk, na którym znajdowały się zapisy wszystkich transakcji.

Księgowa miała otrzymać płytę CD z odzyskanymi danymi po dwóch dniach przesyłką konduktorską. Niestety, dzień przed odbiorem przesyłki pani Anna miała niegroźny w skutkach wypadek samochodowy. Stanęła przed wizją spędzenia świąt w pracy, skazana na komunikację publiczną z powodu rozbitego samochodu.

Po otrzymaniu dysku z Dalkia Termika oraz przeprowadzeniu diagnozy specjaliści z firmy Ontrack, zajmującej się odzyskiwaniem danych, udali się do Kielc. W tym mieście znajdował się bowiem dysk - dawca zawierający elementy, które miały być użyte do naprawy nośnika danych przesłanego przez potentata energetycznego. Z powodu burzy śnieżnej podróż do Kielc, która trwa zwykle cztery godziny, zajęła fachowcom z Ontrack aż 11 godzin. Dysk z Kielc został przewieziony do siedziby Ontrack w Katowicach. Specjaliści firmy w warunkach laboratoryjnych wymontowali potrzebne części dysku.

Uzyskane w ten sposób elementy fachowcy odzyskiwania danych wykorzystali do naprawy uszkodzonego nośnika. Naprawa nośnika pozwoliła rozpocząć właściwy proces odzyskania danych. Pani Anna spędziła święta w domu.