Ontrack – Krzysztof Wielicki – utrata danych

Utracone wspomnienia Krzysztofa Wielickiego

Wiele przypadków utraty danych związanych jest z fotografią cyfrową, a dokładnie z utraceniem zdjęć bądź filmów nagromadzonych na kartach pamięci cyfrowych aparatów fotograficznych lub innych urządzeń magazynujących dane. Jednym z najbardziej spektakularnych tego typu przykładów było utracenie w 2004 roku zdjęć przez Krzysztofa Wielickiego - jednego z najwybitniejszych światowych himalaistów.

Przypadki utraty zdjęć z aparatów cyfrowych, które trafiają do laboratorium Ontrack, należą zwykle do najłatwiejszych. Zdarzają się jednak wyjątki, takie jak przypadek Krzysztofa Wielickiego, który gromadząc ogromną ilość dokumentacji zdjęciowej do archiwizacji materiałów użył tzw. photobank'a. Jest to urządzenie, na którym można przechowywać dużą liczbę zdjęć cyfrowych o znakomitych parametrach. Podczas jednej z wypraw urządzenie to zostało zgniecione przez tragarza, co spowodowało poważne fizyczne uszkodzenie nośnika i znacznie utrudniło odzyskanie unikatowych zdjęć.

Odzyskanie utraconych zdjęć okazało się możliwe tylko dzięki specjalistycznej pomocy Ontrack. O ile bowiem istnieją programy pozwalające na odzyskanie danych

(w przypadku logicznych uszkodzeń kart pamięci), to w przypadku uszkodzeń mechanicznych samodzielne ich odzyskanie nie jest możliwe.

Odzyskane fotografie można obejrzeć pod adresem www.krollontrack.pl/wielicki