Ontrack – rozpad bazy danych

Rozpad bazy danych

Do firmy Ontrack zgłosiła się firma Malchem z Sułkowic produkująca farby i powłoki ekologiczne. Fragmentacji, czyli rozpadowi na części, uległy korporacyjne bazy danych.

Problem polegał na dopasowaniu do siebie dziesiątek tysięcy elementów baz danych stanowiących pierwotnie jedną całość.

Specjaliści Ontrack zaczęli od poszczególnych elementów uszkodzonej bazy danych. Określono kryterium, na podstawie którego stworzone zostały grupy pojedynczych plików. Powstałe w ten sposób elementy dopasowano do siebie rekonstruując pierwotną bazę danych.

Najbardziej czasochłonne okazało się grupowanie plików według wyznaczonych kryteriów. Specjaliści odzyskiwania danych stworzyli specjalny program wyszukujący odpowiednie pliki i dopasowujący je do struktury uszkodzonej bazy danych.

Cała operacja zajęła 30 dni, co przy średnim czasie odzyskania danych wynoszącym cztery dni wydaje się być okresem bardzo długim. Wstępna diagnoza uszkodzenia przeprowadzona przez specjalistów Ontrack wykazała, że przypadek Malchemu jest bardzo trudny, a prawdopodobieństwo odzyskania większości danych znikome. Większość danych odzyskano. Średnia światowa skuteczność odzyskiwania danych wynosi 76 proc.