Zarządzanie bazami danych dla SQL

Wyszukiwanie i przywracanie tabel w ciągu kilku sekund!

Ontrack® PowerControls™ umożliwia wyszukiwanie, podgląd i przywracanie tabel z różnych źródeł:

  • Natywnych plików SQL BAK.
  • Plików MDF, LDF i NDF offline.
  • Migawek poziomu składowania.
  • Kopii zapasowych usuwanych z rejestru, mechanizmów różnicowych i dzienników transakcji.

Ontrack® PowerControls™ przywraca tabele z systemów Microsoft® SQL Server® bez konieczności przywracania całej bazy danych – to ogromna oszczędność czasu!

sql powercontrols


Możliwości:

  • Wyszukiwanie i przywracanie pojedynczej tabeli z kopii zapasowej bazy danych w ciągu kilku sekund.
  • Podgląd zawartości tabeli przed jej przywróceniem.
  • Przywracanie tabel bez skryptów T-SQL lub PowerShell.
  • Kopiowanie lokalnych tabeli SQL do baz danych SQL w Microsoft Azure SQL Database.

Ontrack® PowerControls™ dla SQL
1 Server

Licencja roczna na obsługę 1 serwera


1 000 PLN

Ontrack® PowerControls™ dla SQL
10 Server

Licencja roczna na obsługę 10 serwerów


8 000 PLN

Proste, ale potężne narzędzie

Przenoszenie obiektów SQL bez konieczności pełnego przywracania bazy danych znacznie skraca czas całego procesu oraz zmniejsza koszty z nim związane. Dodatkowo Ontrack PowerControls eliminuje konieczność użycia skryptów T-SQL lub PowerShell podczas przywracania tabeli. Dzięki Ontrack PowerControls unikniesz kosztów związanych ze szkoleniem oraz wdrażaniem pracowników w proces wyszukiwania, odzyskiwania i przywracania danych. Narzędzie pozwala zaoszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych związanych z przestojem firmy, jak również rozwiązuje problem ingerencji w codzienną pracę poprzez czasochłonne przywrócenie tabeli. Wystarczy wyszukać kopie zapasowe lub migawki z poziomu zapisu, a następnie przeciągnąć i upuścić tabele bazy danych SQL bez konieczności pisania skryptów.


Zaawansowane narzędzia Stellar Phoenix dla SQL

Zarządzaj i naprawaj pliki Microsoft® SQL Server® wykorzystując oprogramowanie firmy Stellar Phoenix.

Dowiedz się więcej