Zarządzanie Pocztą elektroniczną dla Exchange - Ontrack

Zarządzanie Pocztą elektroniczną dla Exchange

Odzyskiwanie poczty elektronicznej dla Microsoft® Exchange i Office 365

Oszczędzaj czas, pieniądze i zasoby podczas odzyskiwania poczty elektronicznej za pomocą Ontrack® PowerControls™!

Ontrack® PowerControls™ to narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną. Dzięki niemu w łatwy sposób przeszukasz, przeanalizujesz i przywrócisz wiadomości pocztowe wraz z załącznikami oraz inne dokumenty Microsoft® Office Outlook® przechowywane na kopii zapasowej bądź w hybrydowym środowisku typu Cloud. Ontrack PowerControls wspiera wersje Exchange od 5.5 do Office 365.

Exchange PoweControls


Uproszczone wyszukiwanie i odzyskiwanie poczty elektronicznej

Ontrack® PowerControls™ współpracuje z istniejącą architekturą i procedurami tworzenia kopii zapasowych serwera Exchange i eliminuje konieczność tworzenia kopii zapasowych typu brick-level.

 • Szczegółowe wyszukiwanie, gromadzenie i eksport danych w skrupulatny z punktu widzenia eDiscovery i informatyki śledczej sposób, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Przywracanie elementów bezpośrednio na serwer Exchange, skrzynkę pocztową Office 365 lub bezpośrednio do pliku PST z kopii zapasowych.
 • Eksport wielu skrzynek, tworzenie listy wszystkich dostępnych skrzynek i rozdzielanie dużych plików PST od danych źródłowych podczas eksportu.
 • Uproszczenie zadań zarządzania pocztą elektroniczną, takich jak migracja serwera Exchange, tworzenie skrzynki lub archiwizacja skrzynki Office 365.

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange
100 Mailboxes

Licencja trzydziestodniowa
na 100 skrzynek pocztowych

1 600 PLN

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange
100 Mailboxes

Licencja bezterminowa
na 100 skrzynek pocztowych

2 600 PLN + 520 PLN*

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange
300 Mailboxes

Licencja trzydziestodniowa
na 300 skrzynek pocztowych

3 300 PLN

Ontrack® PowerControls™ dla Exchange
300 Mailboxes

Licencja bezterminowa
na 300 skrzynek pocztowych

6 000 PLN + 1 200 PLN*


Możliwości

 • Wyszukiwanie skrzynek pocztowych, folderów, wiadomości, załączników, pozycji kalendarza, notatek i zadań z wykorzystaniem różnych kryteriów, w tym tematu, daty, określonych użytkowników i słów kluczowych.
 • Kopia –wiadomości wysyłane są z powrotem na serwer w ciągu kilku sekund.
 • Eksport – utwórz listę wszystkich dostępnych skrzynek i rozdzielaj duże pliki PST od danych źródłowych podczas eksportu.
 • Odzyskiwanie wiadomości określonych użytkowników, odzyskiwanie Exchange EDB, odzyskiwanie danych z Microsoft Outlook lub Microsoft Office.
 • Zbieranie danych ze środowiska Exchange.
 • Przywracanie pojedynczych wiadomości, skrzynek, załączników i wielu innych.

Rozszerzone funkcje

PowerPack dla Kreatora ExtractWizard

Dodanie możliwości przywracania danych z kopii zapasowych taśm lub dysków do dowolnej alternatywnej lokalizacji (maszyny, woluminu lub folderu).
PowerPack dla ExtractWizard znacznie skraca czas potrzebny na przywrócenie i odzyskanie danych. Ontrack PowerControls jest dystrybuowany z następującymi agentami ExtractWizard:


Migrate and Manage

 

 • Agent dla Windows NT Backup
 • Agent dla Symantec Backup Exec
 • Agent dla EMC NetWorker
 • Agent dla CA ARCserve Backup
 • Agent dla Symantec NetBackup
 • Agent dla IBM Tivoli Storage Manager
 • Agent dla HP Data Protector
 • Agent for CommVault Simpana
 • Agent for UltraBac

 • PowerPack dla Exchange

  Oprócz PowerPack dla ExtractWizard, masz również możliwość zakupu PowerPack dla Exchange. W zestawie znajdują się agenci:

  • Agent dla Advanced Searching
  • Agent dla PST as a Source
  • Agent dla Content Analysis
  • Agent dla Administrative Services
  Email Management

  Ontrack® PowerControls™ zawiera zestaw funkcji pozwalający łatwe, szybkie i zautomatyzowane przeszukiwanie i przywracanie wiadomości pocztowych.

  • Otwieranie plików źródłowych: Umożliwia odtworzenie skrzynek pocztowych lub ich elementów z niezamontowanego archiwum i zapisanie ich bezpośrednio na serwerze Exchange, w pliku PST użytkownika lub w wybranej lokalizacji lokalnej czy sieciowej.
  • ExtractWizard: odtwarza dane z dowolnego systemu backupowego za pomocą łatwego w obsłudze kreatora i systemu wtyczek. ExtractWizard pozwala na przywrócenie plików EDB, STM, plików LOG i zapisanie ich w wybranej lokalizacji. Nie wymaga uruchamiania serwera odtwarzania (Recovery Server) do przywracania informacji.

  Z Ontrack PowerControls możesz zautomatyzować proces wyszukiwania I przywracania wiadomości mailowych:

  • Wyszukiwanie wiadomości: oferuje zaawansowany i wydajny system wyszukiwania plików źródłowych EDB, PST oraz CAS poprzez zdefiniowanie słów kluczowych i kryteriów, odnoszących się do nadawcy, odbiorcy, tytułu, daty, treści wiadomości i załączników.
  • Wyeksportowanie wiadomości: zlokalizowanie i wyeksportowanie wiadomości pocztowych w celu wykorzystania w postępowaniu prawnym. Eksport plików EDB, PST oraz CAS do dowolnej lokalizacji. Rozszerzone o eksport do plików MSG w formacie Unicode
  • Zapisywanie wiadomości: zapis wiadomości poczty mailowej jako plików Outlook (.MSG) lub plików tekstowych (.TXT).
  • Przywracanie plików Exchange: umożliwia odtwarzanie danych z wielu różnych plików EDB, PST, CAS i zapis w miejscu docelowym na zasadzie przeciągnij i upuść (drag&drop) lub kopiuj wklej.
  • Operacje w linii komend: Oferuje dodatkowy zaawansowany tryb pracy w linii komend, umożliwiający pisanie skryptów automatyzujących pracę programu.
  • Raport:możliwość wygenerowania informacji takich jak rozmiar pliku, liczba załączników oraz wiadomości
  • Analiza zawartości:Możliwość stworzenia dowolnej liczby odrębnie profilowanych pod względem różnych kryteriów wyszukiwania analiz zawartości - tzw. CAS (Content Analysis Stores). Każdy CAS to "zbiornik", który może zawierać jedno lub więcej źródeł danych oraz jeden lub więcej tzw. Profili Wyszukiwania. Źródłami danych mogą być całe pliki EDB, skrzynki pocztowe EDB lub pojedyncze foldery EDB. Profile Wyszukiwania zawierają natomiast unikatowe kryteria poszczególnych analiz danych - m.in. słowa kluczowe, użytkownicy, daty.
  • Przegląd wiadomości:Możliwość przejrzenia historii wszystkich odpowiedzi na daną wiadomość oraz analizy historii przesyłania dalej danej informacji pocztowej. Funkcja ta pozwala na śledzenie wątków dyskusji poruszanych w wiadomościach poczty elektronicznej.

  Rozszerz funkcje Ontrack PowerControls

  Jako rozszerzenie powyższych funkcji Ontrack PowerControls oferuje dodatkowe opcje tzw. PowerPack. PowerPack pozwala na dokładne dopasowanie funkcji oprogramowania do Twojego środowiska oraz indywidualnych potrzeb.

  Użytkownicy Ontrack PowerControls mogą skorzystać z szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi tzw. PowerPack w celu zwiększenia wydajności.

  PowerPack dla ExtractWizard

  ExtractWizard pozwala na odtwarzanie danych z backupu I zapisanie w wybranej lokalizacji (na innym komputerze, wolumenie lub folderze) eliminując tym samym potrzebę posiadania duplikatu serwera tzw. Recovery Servera. Ontrack PowerControls pozwala na przyspieszenie czasu odtwarzania informacji. Sprawdź pełną listę wspieranych systemów backupowych: Ontrack® PowerControls™ ExtractWizard User Guide

  PowerPack dla Exchange

  Pozwala na wyszukiwanie wszystkich folderów powiązanych z pojedynczą wiadomością, oferuje zaawansowany i wydajny system przeszukiwania danych za pomocą słów kluczowych i zdefiniowanych kryteriów, odnoszących się do tytułu, treści wiadomości i załączników. Umożliwia wybór dowolnego pliku PST na zapis wszystkich operacji włączając kopiowanie, eksportowanie oraz wyszukiwanie. Foldery macierzyste są wdrażane jako pliki PST. Ten agent pozwala na kontrole uprawnień oraz dostępu, w celu spełnienia wewnętrznych wymogów bezpieczeństwa IT. Agent posiada także funkcję rejestrowania działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników oprogramowania.

  Zaawansowane wyszukiwanie

  Pozwala na zaawansowane przeszukiwanie danych za pomocą słów kluczowych i zdefiniowanych kryteriów, odnoszących się do tytułu, treści wiadomości i załączników.

  PST jako plik źródłowy

  Pozwala wskazać dowolny plik PST na plik źródłowy do zapisu wszelkich wykonywanych operacji, w tym kopiowania, eksportowania i przeszukiwania danych.

  Analiza zawartości

  Zmniejsza czas przeprowadzenia złożonej analizy danych. Administrator może stworzyć dowolną liczbę odrębnie profilowanych pod względem różnych kryteriów wyszukiwania analiz zawartości - tzw. CAS (Content Analysis Stores). Możliwe jest jednoczesne przeszukiwanie kilku źródeł danych.

  Zarządzanie procesem (Administrative Services)

  Pozwala na centralne zarządzanie uprawnieniami dostępu, w celu spełnienia wewnętrznych wymogów bezpieczeństwa IT i kontrolowanego dostępu do skrzynek pocztowych. Umożliwia rejestrowanie wszelkich działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników oprogramowania.

  Dodatkowi Agenci

  Użytkownicy Ontrack PowerControls™ za pomocą tzw. agentów mogą rozszerzyć możliwości przeszukiwania i analizy poczty mailowej.

  Zobacz | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Office 365

  Ontrack® PowerControls™ to proste w użyciu i skuteczne narzędzie do przeszukiwania i przywracania danych ze środowiska cloudowego Office 365.


  Zobacz | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

  Ontrack® PowerControls™ to potężne narzędzie do identyfikowania, wyszukiwania i eksportowania danych z backupu poczty elektronicznej środowiska MS Exchange, plików EDB, Information Store oraz bezpośrednio z serwera Exchange.


  Funkcja wyszukiwania | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

  Ontrack® PowerControls™ to potężne narzędzie do przeszukiwania i przywracania danych. Wyszukuje i analizuje wiadomości mailowe oraz załączniki, na podstawie określonych kryteriów. Użyj słów kluczowych lub innych kryteriów aby jednocześnie przeszukać kilka baz danych. Eksportuj pliki za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.


  Docelowe pliki i serwery | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

  Ontrack PowerControls pozwala Ci na połączenie z wybranym serwerem Exchange lub plikiem PST. Film pokaże Ci, w jaki sposób kopiować dane i wyeksportować je do wybranej lokalizacji.


  Pliki źródłowe | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

  Ontrack PowerControls pomoże Ci załadować pliki źródłowe/backupowe w celu przeszukania, przywrócenia, wyeksportowania i analizy poszczególnych elementów skrzynki pocztowej.