Management Software for SharePoint | Ontrack PowerControls | Kroll Ontrack

Zarządzaj środowiskiem SharePoint


Spędzaj mniej czasu na wyszukiwaniu danych

Skrócenie do minimum czasu wyszukiwania danych spełniających zdefiniowane kryteria. Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania, administrator może przeszukać zawartość całej bazy informacji na podstawie zdefiniowanych słów kluczowych, tematów, dat i czasów, wybranych użytkowników, metadanych plików i informacji w załącznikach.p>

Integralność danych z lokalizacji źródłowej i docelowej

Ontrack PowerControls dla SharePoint zachowuje oryginalne metadane dla danych źródłowych i docelowych. Na danych źródłowych przeprowadzane są tylko operacje w trybie tylko do odczytu. Metadane w lokalizacji docelowej nie są zmieniane Może być to szczególnie ważne w przypadku, gdy odtworzenie danych z tego środowiska będzie miało znaczenie z prawnego punku widzenia.


Dostęp, wyszukiwanie i przywracanie danych z RBS

Większość danych przechowywanych w środowisku SharePoint zawiera tzw Binary Large Objects – BLOB, które pochłaniają nawet 80-95 procent przestrzeni zapisu.

Ontrack PowerControls umożliwia administratorom rekonstrukcję zewnętrznych baz danych, oraz skuteczne lokalizowanie i przywracanie kluczowych plików, włącznie z plikami zapisanymi w technologii Sharedded Storage i Metalogix StoragePoint (w tym zdalnie przechowywane obiekty BLOB).

Wspiera przywracanie danych ze środowiska Shredded Storage SharePoint 2013 Shredded Storage Wspiera proces zarządzania dokumentami w środowisku SharePoint 2013. Ontrack PowerControls jest jednym z niewielu narzędzi na ryku, które umożliwia wyszukiwanie, odtwarzanie oraz przywracanie danych ze środowiska Shredded Storage.

Wspiera proces zarządzania dokumentami w środowisku SharePoint 2013.

Wspiera przywracanie danych ze środowiska Shredded Storage SharePoint 2013 Shredded Storage

Ontrack PowerControls jest jednym z niewielu narzędzi na ryku, które umożliwia wyszukiwanie, odtwarzanie oraz przywracanie danych ze środowiska Shredded Storage.

Ontrack PowerControls dla SharePoint wzbogacono o możliwości istotne dla administratorów korzystających z narzędzia StorSimple SharePoint Database Optimizer, służącego do zewnętrznego przechowywania obiektów BLOB. Oprogramowanie wspiera także narzędzia Metalogix StoragePoint i FileStream. Najnowsza wersja Ontrack PowerControls pozwoli użytkownikom na uzyskiwanie dostępu, wyszukiwanie i przywracanie zewnętrznych danych Microsoft SharePoint 2013 oraz przeprowadzanie skomplikowanych procesów odtwarzania kluczowych plików z kopii zapasowych SharePoint bez konieczności przywracania całej bazy danych.


Zarządzanie środowiskiem SharePoint

Ontrack PowerControls™ pozwala administratorom w szybki i łatwy sposób wyszukać i przywrócić zawartość środowiska SharePoint – dokumenty, listy, biblioteki czy folder – lub całe strony SharePoint pozwalając na znaczną oszczędność czasu oraz koszt przywracania całej strony z backupu lub snapshot.

Content Management Sharepoint

Informacje ogólne | Ontrack® PowerControls dla Microsoft® SharePoint®

Oprogramowanie Ontrack® PowerControls™ to łatwe w użyciu, potężne narzędzie pozwalające administratorom środowiska SharePoint na szybkie wyszukiwanie i przywracanie indywidualnego dokumentu, wybranego elementu, załącznika, listy, folderu lub biblioteki z baz danych Microsoft® Office SharePoint® Server.


Funkcja wyszukiwania | Ontrack® PowerControls dla Microsoft® SharePoint

Ten film pomoże Ci podłączyć się do strony SharePoint, abyś mógł przywrócić lub wyeksportować wybraną zawartość.


Pliki docelowe i serwery | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® SharePoint®

Ten film pomoże Ci podłączyć się do strony SharePoint, abyś mógł przywrócić lub wyeksportować wybraną zawartość.


Pliki źródłowe | Ontrack® PowerControls dla Microsoft® SharePoint®

Ten film pomoże Ci załadować pliki źródłowe/backupowe w celu przeszukania, odbudowania, wyeksportowania i analizy strony SharePoint.