Ontrack – gdzie moja emerytura

Gdzie moja emerytura?

Takie pytanie mógłby zadać każdy emeryt, o którym towarzystwo emerytalne ... zapomniało. Może tak się zdarzyć kiedy dane klientów towarzystwa ubezpieczeniowego zostaną utracone. Na szczęście przypadki utraty danych klientów towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych zdarzają się niezmiernie rzadko. Znacznie częściej utracie ulegają bieżące dane pracowników, które omyłkowo zostały usunięte lub sformatowane.

Przypadek taki spotkał jednego z menadżerów w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Winterthur PTE SA. Stracił on projekty wykonane w programach Word, Excel i Power Point o łącznej objętości 10 GB. Każdy, kto pracuje używając programów popularnego pakietu Office wie ile pracy kosztowałoby odtworzenie tak wielu projektów.

Instytucje zaufania publicznego słyną z dbałości o bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Notebook menadżera, który utracił dane, został niezwłocznie przesłany do firmy Ontrack.

Ze względu na pilność przypadku i termin przesłania komputera wybrano weekendowy tryb odzyskiwania danych. Oznacza on, że specjaliści zajęli się przypadkiem utraty danych niezwłocznie, pracując cały weekend.

Tryb weekendowy obok ekspresowego, polegającego na pracy zespołu Ontrack non-stop do momentu odzyskania danych, jest najszybszym typem obsługi klienta.

Wstępna diagnoza przesłanego do Katowic kurierem notebooka wykazała, że nośnik komputera uległ uszkodzeniu mechanicznemu, co powodowało brak dostępu do zawartych na nim danych. Przypadek wymagał ingerencji w strukturę dysku twardego. Dzięki warunkom laboratoryjnym specjaliści zdołali odzyskać 100 proc. utraconych danych.