Email Management Software for Microsoft Exchange | Ontrack PowerControls | Kroll Ontrack

Zarządzanie Pocztą elektroniczną dla Exchange

Ontrack® PowerControls™ to narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną. Dzięki niemu w łatwy sposób przeszukasz, przeanalizujesz i przywrócisz wiadomości pocztowe wraz z załącznikami oraz inne dokumenty Microsoft® Office Outlook® przechowywane na kopii zapasowej.


Analizuj

Ontrack PowerControls™ pozwala precyzyjnie określić kryteria wyszukiwania oraz przeanalizować dane. Wybierz dowolną kombinację skrzynek pocztowych lub folderów, które chcesz przeanalizować niezależnie od źródła danych.

Przywracaj

Przywracaj skasowane i zarchiwizowane skrzynki pocztowe na aktywny serwer Exchange, w przeciągu zaledwie kilku minut. Oprogramowanie pozwala na identyfikowanie, wyszukiwanie i eksportowanie danych z działającego środowiska MS Exchange. Umożliwia przywracanie danych z kopi zapasowej bezpośrednio na serwer produkcyjny lub do pliku PST. Całkowicie eliminuje potrzebę tworzenia kopii bezpieczeństwa metodą brick-level, czy też stosowania kosztownego rozwiązania, jakim jest tworzenie kopii indywidualnych dla każdej skrzynki pocztowej.


Ontrack® PowerControls™ zawiera zestaw funkcji pozwalający łatwe, szybkie i zautomatyzowane przeszukiwanie i przywracanie wiadomości pocztowych.

  • Otwieranie plików źródłowych: Umożliwia odtworzenie skrzynek pocztowych lub ich elementów z niezamontowanego archiwum i zapisanie ich bezpośrednio na serwerze Exchange, w pliku PST użytkownika lub w wybranej lokalizacji lokalnej czy sieciowej.
  • ExtractWizard: odtwarza dane z dowolnego systemu backupowego za pomocą łatwego w obsłudze kreatora i systemu wtyczek. ExtractWizard pozwala na przywrócenie plików EDB, STM, plików LOG i zapisanie ich w wybranej lokalizacji. Nie wymaga uruchamiania serwera odtwarzania (Recovery Server) do przywracania informacji.

Z Ontrack PowerControls możesz zautomatyzować proces wyszukiwania I przywracania wiadomości mailowych:

  • Wyszukiwanie wiadomości: oferuje zaawansowany i wydajny system wyszukiwania plików źródłowych EDB, PST oraz CAS poprzez zdefiniowanie słów kluczowych i kryteriów, odnoszących się do nadawcy, odbiorcy, tytułu, daty, treści wiadomości i załączników.
  • Wyeksportowanie wiadomości: zlokalizowanie i wyeksportowanie wiadomości pocztowych w celu wykorzystania w postępowaniu prawnym. Eksport plików EDB, PST oraz CAS do dowolnej lokalizacji. Rozszerzone o eksport do plików MSG w formacie Unicode
  • Zapisywanie wiadomości: zapis wiadomości poczty mailowej jako plików Outlook (.MSG) lub plików tekstowych (.TXT).
  • Przywracanie plików Exchange: umożliwia odtwarzanie danych z wielu różnych plików EDB, PST, CAS i zapis w miejscu docelowym na zasadzie przeciągnij i upuść (drag&drop) lub kopiuj wklej.
  • Operacje w linii komend: Oferuje dodatkowy zaawansowany tryb pracy w linii komend, umożliwiający pisanie skryptów automatyzujących pracę programu.
  • Raport:możliwość wygenerowania informacji takich jak rozmiar pliku, liczba załączników oraz wiadomości
  • Analiza zawartości:Możliwość stworzenia dowolnej liczby odrębnie profilowanych pod względem różnych kryteriów wyszukiwania analiz zawartości - tzw. CAS (Content Analysis Stores). Każdy CAS to "zbiornik", który może zawierać jedno lub więcej źródeł danych oraz jeden lub więcej tzw. Profili Wyszukiwania. Źródłami danych mogą być całe pliki EDB, skrzynki pocztowe EDB lub pojedyncze foldery EDB. Profile Wyszukiwania zawierają natomiast unikatowe kryteria poszczególnych analiz danych - m.in. słowa kluczowe, użytkownicy, daty.
  • Przegląd wiadomości:Możliwość przejrzenia historii wszystkich odpowiedzi na daną wiadomość oraz analizy historii przesyłania dalej danej informacji pocztowej. Funkcja ta pozwala na śledzenie wątków dyskusji poruszanych w wiadomościach poczty elektronicznej.

Rozszerz funkcje Ontrack PowerControls

Jako rozszerzenie powyższych funkcji Ontrack PowerControls oferuje dodatkowe opcje tzw. PowerPack. PowerPack pozwala na dokładne dopasowanie funkcji oprogramowania do Twojego środowiska oraz indywidualnych potrzeb.

Użytkownicy Ontrack PowerControls mogą skorzystać z szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi tzw. PowerPack w celu zwiększenia wydajności.

PowerPack dla ExtractWizard

ExtractWizard pozwala na odtwarzanie danych z backupu I zapisanie w wybranej lokalizacji (na innym komputerze, wolumenie lub folderze) eliminując tym samym potrzebę posiadania duplikatu serwera tzw. Recovery Servera. Ontrack PowerControls pozwala na przyspieszenie czasu odtwarzania informacji. Sprawdź pełną listę wspieranych systemów backupowych: Ontrack® PowerControls™ ExtractWizard User Guide

PowerPack dla Exchange

Pozwala na wyszukiwanie wszystkich folderów powiązanych z pojedynczą wiadomością, oferuje zaawansowany i wydajny system przeszukiwania danych za pomocą słów kluczowych i zdefiniowanych kryteriów, odnoszących się do tytułu, treści wiadomości i załączników. Umożliwia wybór dowolnego pliku PST na zapis wszystkich operacji włączając kopiowanie, eksportowanie oraz wyszukiwanie. Foldery macierzyste są wdrażane jako pliki PST. Ten agent pozwala na kontrole uprawnień oraz dostępu, w celu spełnienia wewnętrznych wymogów bezpieczeństwa IT. Agent posiada także funkcję rejestrowania działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników oprogramowania.

Zaawansowane wyszukiwanie

Pozwala na zaawansowane przeszukiwanie danych za pomocą słów kluczowych i zdefiniowanych kryteriów, odnoszących się do tytułu, treści wiadomości i załączników.

PST jako plik źródłowy

Pozwala wskazać dowolny plik PST na plik źródłowy do zapisu wszelkich wykonywanych operacji, w tym kopiowania, eksportowania i przeszukiwania danych.

Analiza zawartości

Zmniejsza czas przeprowadzenia złożonej analizy danych. Administrator może stworzyć dowolną liczbę odrębnie profilowanych pod względem różnych kryteriów wyszukiwania analiz zawartości - tzw. CAS (Content Analysis Stores). Możliwe jest jednoczesne przeszukiwanie kilku źródeł danych.

Zarządzanie procesem (Administrative Services)

Pozwala na centralne zarządzanie uprawnieniami dostępu, w celu spełnienia wewnętrznych wymogów bezpieczeństwa IT i kontrolowanego dostępu do skrzynek pocztowych. Umożliwia rejestrowanie wszelkich działań podejmowanych przez poszczególnych użytkowników oprogramowania.

Dodatkowi Agenci

Użytkownicy Ontrack PowerControls™ za pomocą tzw. agentów mogą rozszerzyć możliwości przeszukiwania i analizy poczty mailowej.

Zobacz | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

Ontrack® PowerControls™ to potężne narzędzie do identyfikowania, wyszukiwania i eksportowania danych z backupu poczty elektronicznej środowiska MS Exchange, plików EDB, Information Store oraz bezpośrednio z serwera Exchange.


Funkcja wyszukiwania | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

Ontrack® PowerControls™ to potężne narzędzie do przeszukiwania i przywracania danych. Wyszukuje i analizuje wiadomości mailowe oraz załączniki, na podstawie określonych kryteriów. Użyj słów kluczowych lub innych kryteriów aby jednocześnie przeszukać kilka baz danych. Eksportuj pliki za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.


Docelowe pliki i serwery | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

Ontrack PowerControls pozwala Ci na połączenie z wybranym serwerem Exchange lub plikiem PST. Film pokaże Ci, w jaki sposób kopiować dane i wyeksportować je do wybranej lokalizacji.


Pliki źródłowe | Ontrack® PowerControls™ dla Microsoft® Exchange

Ontrack PowerControls pomoże Ci załadować pliki źródłowe/backupowe w celu przeszukania, przywrócenia, wyeksportowania i analizy poszczególnych elementów skrzynki pocztowej.